Home » Open Positions

Open Positions

PhD positions (2023)

PhD positions are available in our lab (find a list of topics here; other topics related to the lab activities are also possible). Tuition waiver and a full stipend is available for up to 4 years. Interested candidates please contact norbert.kopco@upjs.sk with a CV and a research statement. Information about PhD student application procedures is available at http://www.upjs.sk/en/faculty-of-science/foreign-students/ (deadline is 31 May, 2023).

Diploma Works, Bachelor Projects (2023)

List of topics for MSc and Bc students is available here or in AIS2. If you are interested in a project, first contact the project advisor to make sure the project is still available. Note that students in the lab are expected to participate in the experiments performed by other students. (V prípade záujmu o niektorú tému kontaktujte najprv konzultanta a overte si, či je téma ešte voľná. Pre študentov, ktorí si zvolia témy týkajúce sa ľudského vnímania alebo poznávania, môže byť jednou z podmienok udelenia zápočtu aj účasť na behaviorálnom (najskôr sluchovom) experimente. Bc témy sú navrhnuté tak, aby v nich študenti mohli pokračovať v rámci diplomovej práce.)

Old projects